Möte med konsulterande läkare
 
Behandling   Pris i EUR
Första möte med plastikkirurg   15
Ytterligare möte med kirurg   Utan kostnad
Möte med narkosläkare före operation   10
Möte med otorhinolaryngolog   15
Klinik Tautrimas Aštrauskas. www.blossomandjasmine.com lösning: inverse.lt